IEPAZĪSTI PROJEKTĀ “MISIJA KOKNESE” RADĪTOS STĀSTUS!

Biedrība “Pērses krasts” novembrī noslēdz projektu “MISIJA KOKNESE”. Jau no šī gada marta biedrība pusgada garumā īstenojusi vairākas nozīmīgas kultūrvēstures pētniecības aktivitātes. Veiktas astoņas intervijas, uzņemti seši video rullīši, īstenoti divi novadpētniecības pasākumi Koknesē, sadarbībā ar Aizkraukles novada un Kokneses tūrisma informācijas centru organizēts Tvīda brauciens Sama modināšanas svētkos 2023, sagatavoti novadpētnieku mācību materiāli mājvietu un dzimtas vēstures izpētei, izdoti divi informatīvie izdevumi  “Misija Koknese” par kultūrvēstures, NVO un tūrisma aktualitātēm Koknesē. Visu minēto iespējams atrast biedrības tūrisma un kultūrvēstures platformā misijakoknese.lv.

Sadarbībā ar “Ingus Pugačovs Media“ uzņemtie video rullīši pieejami https://misijakoknese.lv/video/:

  • uzziniet dažādus viedokļus par to, vai Koknesē nepieciešams vēstures muzejs un kā digitāli atveidot vēsturi (saruna ar Intu Luksu, Valteru Grīviņu),
  • kā izmantot fotogrāfijas (arī vēsturiskās), lai tām būtu praktisks pielietojums un atmiņas nestu prieku (saruna ar Daci Šķirmanti no “Atmiņu ķērājs”),
  • kā arī noklausies iedvesmojošu video ar retro velosipēdu kolekcionāru Pēteri Kirilovu.

Papildus četrām videointervijām mums bija brīnišķīga iespēja uzrunāt mums zināmos aktīvos vietējos iedzīvotājus un pierakstīt četru koknesiešu stāstus par viņu dzīvi, par nonākšanu Koknesē un ikdienu, veidojot darba un mājas dzīvi šeit, mazpilsētā. Iepazīsti mūsējos:

  • lasi interviju ar paipalu fermas īpašnieku Bruno Cīruli par uzņēmējdarbības attīstību un jauno telpu “Cornelius”;
  • lasi sarunu ar Kokneses apvienības pārvaldes vadītāju Agritu Vagoliņu par Kokneses attīstību nākotnē;
  • uzzini stāstu par dizaineri Gitu Tenisu un viņas sirdsdarbu – savas lauku sētas saglabāšanu un tās patiesā latviskā mantojuma atjaunošanu;
  • iepazīsti Ievu un Ati Mindes, kuriem ir patiesa mīlestība pret zaļo dzīvesveidu, radošumu un visu dabisko.

Visas intervijas pieejamas biedrības mājaslapas misijakoknese.lv sadaļā “Kultūrvēsture – Publikācijas”.

Lepojamies ar Kokneses novadpētniecības un tūrisma informatīvā izdevuma izdošanu divos numuros.  Izdevumos izlasāms, kas slēpjas zem “Pērses krasts” zīmola MISIJA KOKNESE, kā ikviens var iesaistīties vietējās kultūrvēstures apzināšanā, kas aktuāls Koknesē, Iršos un Vecbebros, uzzināt par sporta, tūrisma un kultūras dzīvi gada garumā, kā arī lasīt sirsnīgas intervijas ar vietējiem aktīviem uzņēmējiem un radošiem cilvēkiem! Izdevumi drukātā veidā bez maksas pieejami Kokneses bibliotēkā, Kokneses tūrisma centrā un Kokneses apvienības pārvaldē Dzimtsarakstu nodaļā (1.stāvā).

Tos vari lejuplādēt elektroniski:

Lai veicinātu interesi par novadpētniecību un savu dzimto vietu vēstures izpēti, Zinātnes un vēstures popularizēšanas biedrība “Apvārsnis” projekta “Misija Koknese” ietvaros sagatavojusi un publicējusi vietnē Historia.lv un misijakoknese.lv vienas Kokneses pagasta vecsaimniecības (“Bormaņi”) un vienas jaunsaimniecības (“Pērsejas”) izvērstu aprakstu. Līdz ar to jebkuram interesentam, kuram nav iepriekšējā pieredze darbā ar Nacionālā Vēstures arhīva materiāliem, bet ir vēlme izpētīt savas mājvietas/dzimtas vēsturi, šie Kokneses pagasta mājvietu apraksti noderēs kā palīgs un mācību materiāls, pašam uzsākot patstāvīgu izziņas darbu.

Divos pasākumos organizējām informatīvo kultūrvēstures un novadpētniecības punktu – Sama modināšanas svētkos 13.maijā un Eiropas Kultūras mantojuma dienā, 9. septembrī, Kokneses viduslaiku pilsdrupās, ar Inta Luksa stāstījumu “Kokneses zemūdens pērles” par zudušo objektu nozīmi Kokneses ainavā, kā arī sadarbībā ar “Historia.lv” redaktoru Valteru Grīviņu 15.aprīlī vadījām novadpētniecības ekspedīciju un fotoplenēru “Pa seno krogu pēdām Koknesē”. Plenēra materiāli par seno krogu vietām Koknesē ir pieejami publiski.

Esam gandarīti par padarīto savas misijas īstenošanā – ar visas vietējās sabiedrības atbalstu mēs vēlamies popularizēt Kokneses kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu dabas ainavu, iesaistot vietējo kopienu radošās pašizpausmēs un sabiedrības izglītošanā.

Esi informēts par aktuālo Kokneses novadpētniecībā un tūrismā biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā https://misijakoknese.lv!

Projekta “Misija KOKNESE” mērķis ir nodrošināt biedrības pamatdarbību un ilgtspējīgu attīstību, popularizējot novadpētniecību kā platformu pilsoniskai līdzdalībai, veicinot vietējās kopienas lokālpatriotismu un savstarpēju sadarbību, paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Koknesei.

Projektu  “Misija KOKNESE”, Nr.2023.LV/NVOF/MIC/057 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Leave a Comment