Biedrība

2017.gadā koknesiete Ita Lejiņa kopā ar domubiedriem radīja biedrību “Pērses krasts”. Savā darbībā mēs apvienojam tūrisma un aktīvās atpūtas pakalpojumus un kultūrvēsturi vienotā piedāvājumā Kokneses apmeklētājiem.

MŪSU MISIJA

Mēs popularizējam Kokneses kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu dabas ainavu, iesaistot vietējo kopienu radošās pašizpausmēs un sabiedrības izglītošanā.

MŪSU VĪZIJA

Mēs esam sabiedriski aktīvu biedru grupa, kura nes Kokneses ainaviskās un kultūrvēsturiskās vērtības pasaulē.

 

BIEDRĪBAS “PĒRSES KRASTS” DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2023-2027

DIGITĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS PLĀNS (PREZENTĀCIJA)

DIGITĀLĀS KOMUNIKĀCIJAS PLĀNS (PILNĀ VERSIJA PDF)

BIEDRĪBAS STATŪTI

BIEDRĪBAS VĒSTURE UN LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS:

2011

Ita Lejiņa rada orientēšanās spēli Kokneses parkā ar sacensību elementiem – MISIJA KOKNESE, kas ietilpst Itas vadītā uzņēmuma “Piestātne “Pērsejas”” tūrisma piedāvājumā līdz ar pasākumu organizēšanu, kā arī laivu un piknika vietas nomu.

2017

Ita ar domubiedriem dibina biedrību “Pērses krasts” ar mērķi veicināt Kokneses ainavas un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai, iesaistīt, izglītot un motivēt sabiedrību Kokneses materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un attīstīt tūrismu un aktīvo atpūtu Koknesē.

2018

Izveidojam vēsturisko Daugavas senlejas un Pērses gravas maketu LEADER projektā “Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30. gadi” sadarbībā ar Maquettica.eu. Sarmīte Rode biedrības uzdevumā veic Daugavas un Pērses krastu kultūrvēsturisko izpēti. Makets apskatāms Aizkraukles novada un Kokneses Tūrisma centrā

2019

Kopā ar uzņēmumu SIA “Mikrokods” radām interaktīvu vēsturiskās informācijas stendu ar 3D virtuālas pastaigas iespēju pa Daugavas senleju un Pērses gravu, 700 vēsturiskajiem foto par vairāk kā 15 objektiem un Daugavas ielejas applūšanas 3D rekonstrukciju. Stends tapis ar LEADER programmas finansējumu.

2020

Sadarbībā ar SIA “Roadgames” top orientēšanās spēle pa Kokneses parku “Ceļojums laikā – zudusī pasaule” aplikācijā “Roadgames”

2021

Uzsākam veidot biedrības mājaslapu un vietējā tūrisma un kultūrvēstures platformu https://misijakoknese.lv, lai tūristiem vienkopus būtu pieejami aktīvās atpūtas, piedzīvojumu un gardēžu piedāvājumi Koknesē un tās apkārtnē un lai vienuviet apkopotu novadpētniecības materiālus. Mājaslapa top ar projekta “Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD” finansējumu. Ar Zemgales Kultūras programmas finansiālu atbalstu vēsturniece Guna Ševkina biedrības uzdevumā izstrādā pētījumu “Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte”.

2022

Aktīvo iedzīvotāju fonda projektā “SOLIS AUGŠUP!” biedri apgūst digitālā mārketinga prasmes, ir tapusi jauna darbības stratēģija 3 gadiem un digitālās komunikācijas plāns. Pasūtam pirmo eksponātu topošajam Daugavas ielejas un Pērses gravas miniatūrparkam – uzņēmums Maquettica.eu izveido Kokneses vēsturiskās dzelzceļa stacijas ēkas miniatūrmodeli. Uzsākam četru jaunu projektu īstenošanu - top 3 pārgājieni pa Pērses upi, stāstnieku darbnīcas bērniem, atmiņu stāstu pieraksti, Kokneses muižas Jaunās pils 3D modelis!

2023

Projektā "MISIJA KOKNESE" īstenojam novadpētniecības fotoplenēru pa Kokneses seno krogu vietām, organizējam ikgadējo Tvīda braucienu Sama modināšanas svētku laikā, veidojam biedrības informatīvo izdevumu "MISIJA KOKNESE".