KULTŪRVĒSTURE

Mūsdienu Daugava un Pērse glabā stāstus par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas dabas un kultūras vērtībām. Daļu no šiem stāstiem un zaudētajām vērtībām esam apkopojuši vēsturisko un mūsdienu foto galeriju, atmiņu stāstu un senatnes albuma veidolā.

Koknesieši var lepoties ar spēcīgu kultūrvēsturisku dzīvesvietu. “Daugavas un Pērses sateka un Kokneses parks ar viduslaiku pilsdrupām” ir iekļauti digitālajā “Ainavu dārgumu krātuvē” kā īpašs vēstījums par Zemgales dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Tu vari iesaistīties kultūrvēstures sadaļas satura veidošanā:

  • iesūti atmiņu stāstus, fotoattēlus vai cita veida informāciju par Kokneses vēsturi, notikumiem, personām;
  • papildini esošos aprakstus un fotoattēlus komentāros Senatnes albumā un Atmiņu stāstu krātuvē;
  • dalies ar mūsu apkopotajiem stāstiem un fotoattēliem.

Tieši unikālā atrašanās vieta, bagātīgais kultūras mantojums un zudušās pasaules noslēpums kļuva par pamatu biedrības “Pērses krasts” dibināšanai 2017. gadā.

Esam pārliecināti, ka sabiedrības iesaiste novadpētniecības procesos veicina novadam raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu un reģiona kultūrvides ilgtspējīgu attīstību.

Vēsture un pagātnes zudušās liecības iet roku rokā ar tagadni, ka mūsdienu cilvēkam ir būtiski apzināties vietējo un nacionālo vēsturi, lai veicinātu kritisko domāšanu, lepnumu par savu zemi un savu sakņu apzināšanos.

BIEDRĪBAS PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI:

«Daugavas un Pērses krastu kultūrvēsturiskā izpēte Koknesē 20. gs. pirmajā pusē» (Autore: Sarmīte Rode, 2018)

«Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte» (Autore: Guna Ševkina, 2021)


SENATNES ALBUMS

ATMIŅU STĀSTI

PUBLIKĀCIJAS

3D VIDEO