KULTŪRVĒSTURE

Koknesieši var lepoties ar spēcīgu kultūrvēsturisku dzīvesvietu. “Daugavas un Pērses sateka un Kokneses parks ar viduslaiku pilsdrupām” ir iekļauti digitālajā “Ainavu dārgumu krātuvē” kā īpašs vēstījums par Zemgales dabu un vēsturi, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm. Tieši unikālā atrašanās vieta, bagātīgais kultūras mantojums un zudušās pasaules noslēpums kļuva par pamatu biedrības “Pērses krasts” dibināšanai 2017. gadā. Esam pārliecināti, ka sabiedrības iesaiste novadpētniecības procesos veicina novadam raksturīgo kultūras vērtību saglabāšanu un reģiona kultūrvides ilgtspējīgu attīstību.

KO MĒS DARĀM?

Sadarbībā ar Latvijas vēstures novadpētniecības platformu Historia.lv esam izveidojuši biedrības “Pērses krasts” profilu mājaslapā historia.lv. Profilā atrodams īss apraksts par biedrību, kā arī apkopoti vēsturiski materiāli, fotogrāfijas, mūsdienu attēli, kartes, plāni, zīmējumi par Koknesi, ko laika gaitā papildināsim. 

Sadarbojamies ar profesionāliem pētniekiem un vēsturniekiem, lai kvalitatīvu pētījumu rezultātā izceltu no aizmirstības dzīlēm zudušās Kokneses ainavu vērtības, stāstus par personībām un kultūrvēsturisko mantojumu. Mēs apkopojam atmiņu stāstus, laikmeta liecības, veidojam Kokneses vēsturisko un zudušo vietu fotoarhīvus un aprakstus. Apkopotais materiāls ir pieejams publiski mūsu mājaslapas Kultūrvēstures sadaļā.

KĀ TU VARI IESAISTĪTIES?

Tu vari iesaistīties kultūrvēstures sadaļas satura veidošanā:

  • iesūti mums atmiņu stāstus, fotoattēlus vai cita veida informāciju par Kokneses vēsturi, notikumiem, personām;
  • papildini esošos aprakstus un fotoattēlus komentāros Senatnes albumā un Atmiņu stāstu krātuvē;
  • dalies ar mūsu apkopotajiem stāstiem un fotoattēliem.

Vēsture un pagātnes zudušās liecības iet roku rokā ar tagadni, ka mūsdienu cilvēkam ir būtiski apzināties vietējo un nacionālo vēsturi, lai veicinātu kritisko domāšanu, lepnumu par savu zemi un savu sakņu apzināšanos.

BIEDRĪBAS PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI:

«Daugavas un Pērses krastu kultūrvēsturiskā izpēte Koknesē 20. gs. pirmajā pusē» (Autore: Sarmīte Rode, 2018)

 

«Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte» (Autore: Guna Ševkina, 2021)

CITI PĒTĪJUMI:

 “KOKNESES MAZPILSĒTAS VEIDOŠANĀS UN ATTĪSTĪBA LIVONIJĀ 13.- 16. GS.” (Autors: Mg. hist., vēstures zinātņu doktora grāda pretendents Edgars Plētiens, 2016.gads, pētījums veikts Kokneses novada domes uzdevumā)

 KOKNESE TOWN FORMATION AND DEVELOPMENT IN LIVONIA IN 13th – 16th CENTURY (pētījuma teksts angļu valodā)

 

SENATNES ALBUMS

ATMIŅU STĀSTI

PUBLIKĀCIJAS

3D VIDEO

SENATNES ALBUMS