SARUNA AR AGRITU VAGOLIŅU: KOKNESES APVIENĪBAS PĀRVALDES VADĪTĀJU

“Vēlos veltīt savas zināšanas un enerģiju dzimtās puses izaugsmei. Vēlos turpināt labi iesāktos darbus Kokneses apvienībā,” aizvadītā gada 14. novembrī, sākot darbu Kokneses apvienības pārvaldes vadītājas amatā, pauda Agrita Vagoliņa. Pagājis pirmais pusgads, iepazīstot jaunos kolēģus, izzinot situāciju apvienībā, veiksmīgi saplānojot šī gada budžetu, lai ar tikpat lielu degsmi darbotos pie iecerēto darbu paveikšanas.

Jaunā pārvaldes vadītāja ir Latvijas Universitātē ieguvusi finanšu un kredīta speciālistes kvalifikāciju un maģistra grādu ekonomikā. Viņai ir arī maģistra grāds pedagoģijā, kas iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību centra un “Institute of Financial Services” profesionālās kompetences paaugstināšanas programmā viņa ieguvusi Latvijas banku speciālistes kvalifikāciju. Divus pēdējos gadus viņa bijusi mācību centra “Buts” Aizkraukles un Ogres filiāles vadītāja. Iepriekš “PNB Bankas” Rīgas Austrumu reģiona vadītāja, kā arī vadījusi Hipotēku un zemes bankas filiāles un nodarbojusies ar uzņēmējdarbību. Nu atkal Agrita Vagoliņa kopā ar ģimeni atgriezusies savā dzimtajā pusē. Aicinājām Kokneses apvienības pārvaldes vadītāju uz sarunu par to, kā aizritējis laiks jaunajā amatā un kādu viņa redz tuvāko Kokneses nākotni.

Kā jūs nonācāt līdz lēmumam strādāt  Koknesē?

Vēlējos pārmaiņas, un izlēmu, ka varētu savu darba pieredzi likt lietā pašvaldības darbā.

Koknese man vienmēr bijusi īpaša, grūti noformulēt vārdos šo sajūtu – es vienkārši te jūtos labi, jūtos piederīga šai vietai. Es vēlos savu ilgstošo pieredzi veltīt Kokneses apvienības izaugsmei un attīstībai. Darbs pašvaldībā man nav svešs, jo mana pirmā darbavieta bija toreizējā Stučkas rajona izpildkomitejā, kur strādāju par tautsaimniecības finansēšanas ekonomisti.

Vai Jūs darbojaties arī kādās nevalstiskajās organizācijās vai amatiermākslas kolektīvos?

Jau ilgstoši darbojos Ogres Rotari klubā. Kopā ar lieliskiem un radošiem cilvēkiem esmu piedalījusies vairāku fantastisku projektu īstenošanā.

Kādas investīcijas un projekti plānoti Kokneses apvienības pārvaldes teritorijā šī gada laikā?

Arī šogad norisināsies vairāku nozīmīgu projektu izstrāde un realizācija. Šī gada janvārī noslēdzās būvdarbi Vecbebru dienesta viesnīcas ēkā, kur uzbūvēts ārējais lifts. Savukārt aizvadītā gada beigās sakārtojām skvēru un uzstādījām jaunu karoga mastu pie Kokneses kultūras centra, kur ir represēto piemiņas vieta. 

Līdz jūnija beigām tiks pabeigta sabiedriskās tualetes ierīkošana un inženiertīklu izbūve Kokneses parka teritorijā. Sabiedriskā tualete ir kā maza pilsētas vizītkarte. Pagājušajā gadā Koknesi apmeklēja vairāk nekā 20 tūkstoši tūristu. Jaunā ēka būs glīta un moderna, ar vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Aizkraukles novada dome ir apstiprinājusi lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē un uzsākt Bilstiņu-Atradzes ceļa sakārtošanu, tāpat šogad Koknesē plānots Austrumu ielas ceļu seguma remonts un Pīlādžu lauku ceļa izbūve.

Uzsākts darbs pie Atradzes kapsētas paplašināšanas projekta izstrādes, veiktas pārrunas ar arhitektu. Atradzes kapsētas pārzines Veras Rubules milzīga darba rezultātā kapsēta ir ļoti sakopta, bet pašreiz tiek apspriestas idejas, kā to veiksmīgi paplašināt, lai mēs varētu lepoties ar patiesi skaistu un labiekārtotu kapsētu.

Bebru pagastā šogad visvairāk līdzekļu tiks veltīts dzīvojamā fonda sakārtošanai, bet Iršu pagastā tiks veikts balkonu remonts daudzdzīvokļu mājai “Dālderi”.

Kādi ir trīs prioritārie darbi, kas, jūsuprāt, jāpaveic pašvaldībai tuvāko gadu laikā Kokneses apvienības pārvaldes teritorijā?

Arvien vairāk cilvēku vēlas dzīvot Kokneses pilsētā, ir jaunas ģimenes, kurās dzimst bērniņi, darbu un dzīvesvietu meklē jauni speciālisti, tāpēc pati pirmā prioritāte ir daudzdzīvokļu mājas celtniecība. Pie prioritātēm tuvāko gadu laikā gribu minēt arī Atradzes kapsētas paplašināšanu un, protams, ceļu sakārtošanu, kas ir viens no pamatnosacījumiem uzņēmējdarbības attīstībai.

Kādu jūs vēlētos redzēt Koknesi tuvāko piecu – desmit gadu laikā?

Labs jautājums! Ļaujos domu lidojumam un redzu Kokneses apvienību – ar teicami attīstītu  uzņēmējdarbību, bagātu ar iedzīvotājiem – bērnudārzi un skolas ir piepildītas ar bērniem. Ja augs mazie ķipari, pastāvēs skolas, uzplaukumu piedzīvos uzņēmēji un tūrisma nozares pārstāvji. Mēs būsim kļuvuši pārliecinātāki par sevi un leposimies ar to, kas ir tikai mums –  Likteņdārzs Koknesē, Iršos atjaunotā muižā klēts – magazīna, Bebros divi unikāli muzeji, Vecbebru muiža, tā es varētu turpināt nosaukt vēl un vēl. Mums jābeidz kautrēties, bet lepni jānes šis vēstījums pa visu Latviju. Mums jābeidz pieņemt lietas par pašsaprotamām, lietas nekļūs skaistākas un labākas tāpat vien pašas par sevi, kādam tas ir jāpaveic, kopā mēs to varam – pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem.

Ar kādiem izaicinājumiem esat sastapusies jaunajā darbavietā, par ko nebijāt iedomājusies?

Nebiju domājusi, ka man būs jāpārzina ļoti daudzas tehniskas lietas, jāiedziļinās jautājumos, kas saistīti ar arhitekta un inženiera darba specifiku. Biju ar to rēķinājusies, bet neapjautu, ka būs jāpārzina tik detalizēti.

Interviju pierakstīja Sarmīte Rode, Kristiāna Kazāka 2023.gada maijā.

Foto: no Aizkraukles novada pašvaldības arhīva

Intervija sagatavota, pateicoties projektam  “Misija KOKNESE”, Nr.2023.LV/NVOF/MIC/057/24, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Leave a Comment