KĻŪT PAR BIEDRU

KĀ KĻŪT PAR MŪSU BIEDRU

Par biedrības biedru var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona.

Pirms kļūt par mūsu biedru, aicinām iepazīties ar biedrības statūtiem!

1.Aizpildiet iesniegumu par uzņemšanu

Iesniegums par uzņemšanu biedrībai vai nodibinājumam

Iesniegums par uzņemšanu privātpersonai

2.Nogādājiet mums savu iesniegumu sev ērtākajā veidā:
-personīgi
-ieskanētu uz e-pastu misijakoknese@gmail.com
-pa pastu: Biedrībai “Pērses krasts”, Parka iela 20-39, Koknese, Aizkraukles nov., LV-5113