EKSPEDĪCIJA PA SENO KROGU VIETĀM KOKNESĒ

Saulainā aprīļa sestdienā pulcējāmies omulīgajās Aizkraukles novada un Kokneses tūrisma informācijas centra telpās, lai mazliet vairāk uzzinātu par senajiem krogiem Kokneses pusē un mudinātu vietējos iedzīvotājus iesaistīties novadpētniecības aktivitātēs. Vēsturnieka un novadpētniecības platformas Historia.lv redaktora Valtera Grīviņa prezentācijā ieskatījāmies krogu vēsturē un to arhitektūras attīstībā.


️Izrādās, vārds “krogs” ir cēlies no ģermāņu valodu vārda “krug” ar nozīmi “krūze”.
️Krogus iedalīja lielceļu, miesta, muižas, baznīcas, dzirnavu un tilta krogos.
️Latvijas teritorijā krogi ienāca 13.gadsimtā līdz ar vācu iekarotājiem.
️Krogus atvērt un uzturēt drīkstēja tikai aristokrāti un muižnieki.
️Krogi bija nozīmīgs pulcēšanās un sabiedriskās dzīves galvenais centrs – tas kalpoja kā vieta nodevu ievākšanai, dzīrēm, tiesu spriešanai, jaunumu uzzināšanai, savstarpēju darīšanu kārtošanai, svētku svinēšanai un ikdienas atpūtai.

Pēc prezentācijas vietējās vēstures pētnieks Ints Lukss dalībniekus iepazīstināja ar Kokneses apkārtnes vēsturisko krogu fotoattēliem un krogu kādreizējo novietojumu senajās kartēs.
Semināra daļai sekoja lauka ekspedīcija/fotoplenērs, kurā aplūkojām  un fotogrāfējām Koknesei tuvākās senā Daugavas labā krasta ceļa vēsturisko krogu vietas (Zīles krogs, Stūres krogs, Poļu krogs, Maskavas krogs) un saglabājušos ceļa trases posmus, kā arī citus ceļam blakus esošus kultūrvēsturiskus objektus bijušo Bilstiņu, Kokneses un Pasta muižas teritorijā. Vienīgais krogs, kas daļēji saglabājies līdz mūsdienām, ir Kalnakrogs.

Viens no biedrības mērķiem ir apkopot vēsturiskos materiālus un kultūrvēsturiskās liecības par Koknesē un apkārtnē esošiem vai bijušiem nozīmīgiem objektiem, ēkām, ainavām, personībām utt. Dalībnieku uzdevums bija veikt fotofiksāciju fotoekspedīcijas laikā. Iegūto materiālu biedrība izmantos, lai veidotu sabiedrībai pieejamu vēsturiskās un mūsdienu ainavas materiālu apkopojumu platformās misijakoknese.lv un historia.lv.
Noslēgumā apskatījām kādreizējā Kokneses muižas īpašnieka Oto fon Lēvenšterna kapavietu Baznīcas kapos un devāmies baudīt ugunszupu un sarunas viesmīlīgajā piestātnē “Pērsejas”.
Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem, vēstures zinātājiem Valteram Grīviņam, Intam Luksam, Laumai Ārei par stāstījumiem fotoekspedīcijas laikā un dažādiem vēstures faktiem.

Pasākums īstenots projekta “Misija KOKNESE”, Nr.2023.LV/NVOF/MIC/057, ietvaros un to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Foto: Māra Bitāne, Valters Grīviņš

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne, biedrības “Pērses krasts” komunikācijas koordinatore

misijakoknese@gmail.com

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne

Biedrības “Pērses krasts” projektu vadītāja

misijakoknese@gmail.com

Leave a Comment