VĒSTURISKĀ KOKNESES DZELZCEĻA STACIJAS ĒKA (20.GS. SĀKUMS)

Fotomateriālu par vēsturisko Kokneses dzelzceļa stacijas ēku apkopojusi Elīna Māliņa projekta “SOLIS AUGŠUP!” ietvaros.

Projektu finansiāli  atbalsta Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Leave a Comment