TIKŠANĀS AR RĪGAS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBU

19.augustā palīdzējām organizēt Rīgas Uzņēmēju biedrības aktivitāti norvēģu grantu projekta “Vietējā un reģionālā trīspusējā sociālā dialoga veicināšana Latvijā” ietvaros un uzņēmām Koknesē RUB, lai tiktos ar Aizkraukles reģiona uzņēmējiem, NVO un pašvaldības pārstāvjiem. Draudzīgā atmosfērā prezentējām mūsu biedrības darbību un iepazinām RUB aktivitātes, dalījāmies pieredzē par sociālā dialoga nozīmi reģionālā aspektā, par sadarbības problēmām un to risinājumiem, pakalpojumu pieejamību novadu iedzīvotājiem, administratīvi teritoriālās reformas ietekmi uz nākotnes attīstību un sociālo dialogu starp pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Pasākuma sadarbības partneri: Rīgas uzņēmēju biedrība, Latvijas Biznesa savienība, Latvijas Sakaru darbinieku arodbiedrība, biedrība “Pērses krasts”, Aizkraukles novada pašvaldība.

Projektu “SOLIS AUGŠUP!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

Foto: Māra Bitāne

Leave a Comment