BIEDRĪBA

Biedrība “Pērses krasts” kopš 2017. gada darbojas ainaviskajā Koknesē, kas glabā aizraujošus stāstus par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas dabas un kultūras vērtībām.

Biedrības kodols ir Ita Lejiņa. Ita uzsāka darboties tūrismā 2008. gadā, piedāvājot laivu nomu pie Kokneses pilsdrupām. Vēlāk piedāvājumu papildināja ar pasākumu un piedzīvojumu organizēšanu (“Misija Koknese”), piknika vietas nomu, Ugunszupas baudīšanu gan koknesiešiem, gan vietējiem un ārvalstu tūristiem.

VĪZIJA  

Radīt Koknesē radošo kvartālu – miniatūrdārzu brīvā dabā, kas atainotu zudušo Daugavas un Pērses upju ieleju un  kalpotu daudzveidīgu kultūrizglītības un tūrisma pakalpojumu izveidei, veicinot Daugavas posma pie Kokneses pilsdrupām un Pērses gravas kultūras mantojuma saglabāšanu, izpratni un pieejamību.

MISIJA

Popularizēt Daugavas posma pie Kokneses un Pērses gravas kultūrvēsturisko mantojumu un mūsdienu dabas ainavu, iesaistīt sabiedrību Kokneses vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanā un pārmantošanā.

LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS

Interaktīvs vēsturiskās informācijas stends ar 3D virtuālas pastaigas iespēju pa Daugavas senleju un Pērses gravu sadarbībā ar uzņēmumu “Mikrokods”.

Orientēšanās spēle  “Ceļojums laikā- zudusī pasaule” aplikācijā Roadgames.

Izstrādājām vēsturisko maketu “Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20. gs. 30. gadi” (atrodas Kokneses Tūrisma centrā).

Sadarbojamies ar profesionāliem pētniekiem un vēsturniekiem, lai kvalitatīvu pētījumu rezultātā izceltu no aizmirstības dzīlēm zudušās Kokneses ainavu vērtības, stāstus par personībām un kultūrvēsturisko mantojumu.

Veidojam izzinošā kultūras un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājumus.

BIEDRĪBAS PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI:

«Daugavas un Pērses krastu kultūrvēsturiskā izpēte Koknesē 20. gs. pirmajā pusē» (Autore: Sarmīte Rode)

«Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte» (Autore: Guna Ševkina)