Skip to content

BIEDRĪBA

Biedrība “Pērses krasts” kopš 2017.gada darbojas vienā no skaistākajām vietām Latvijā – ainaviskajā Koknesē, kas glabā aizraujošus stāstus par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas dabas un kultūras vērtībām.

Biedrības kodols ir Ita Lejiņa. Ita uzsāka darboties tūrismā 2008.gadā, piedāvājot laivu nomu pie Kokneses pilsdrupām un trīs gadus vēlāk piedāvājumu papildinot ar pasākumu un piedzīvojumu organizēšanu (“Misija Koknese”), piknika vietas nomu, Ugunszupas baudīšanu  gan koknesiešiem, gan vietējiem un ārvalstu tūristiem.

Kopš 2017.gada Ita apkopo materiālus par vietējo kultūrvēsturisko mantojumu. Tieši unikālā atrašanās vieta, bagātīgais kultūrvēstures mantojums un zudušās pasaules noslēpums kļuva par pamatu biedrības dibināšanai. Šobrīd biedrībā ir ap 20 biedru.

 

VĪZIJA  

Radīt unikālu, inovatīvu kultūrizglītības centru Latvijā – miniatūrdārzu brīvā dabā, kas atainotu zudušo Daugavas un Pērses upju ieleju un  kalpotu modernu, daudzveidīgu, atraktīvu un inovatīvu kultūrizglītības pakalpojumu izveidei, lai nodrošinātu Daugavas posma pie Kokneses pilsdrupām un Pērses gravas kultūras mantojuma saglabāšanas, izpratnes un pieejamības veicināšanu. Miniatūrdārzu plānojam projektēt un iekārtot nekustamā īpašumā “Pērsejas”, Kokneses pagastā blakus Pērses upei un Kokneses parka teritorijai.

MISIJA

Popularizēt Daugavas posma pie Kokneses un Pērses gravas kultūrvēsturisko mantojumu un dabas ainavas unikalitāti mūsdienās, motivēt, izglītot un iesaistīt sabiedrību Kokneses lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanā un pārmantošanā.

MĒRĶI

  • Veicināt Kokneses lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai
  • Motivēt, izglītot un iesaistīt sabiedrību Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm
  • Popularizēt Daugavas posma pie Kokneses un Pērses upes kultūrvēsturiskā mantojuma nozīmīgumu un dabas ainavas unikalitāti mūsdienās
  • Veidot daudzveidīgu, atraktīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un radošai izaugsmei
  • Sadarboties ar Aizkraukles novada pašvaldību, uzņēmējiem un biedrībām kopīgu pasākumu un projektu veidošanā

LĪDZ ŠIM PAVEIKTAIS

Interaktīvs vēsturiskās informācijas stends ar digitālu saturu un 3D virtuālas pastaigas iespēju pa Daugavas senleju un Pērses gravu

Sadarbība ar uzņēmumu “Mikrokods”.

2020.gadā sadarbībā ar Roadgames tapa orientēšanās spēle  “Ceļojums laikā- zudusī pasaule” aplikācijā Roadgames.

Kokneses tūrisma centrā atrodas biedrības veidotais vēsturiskais makets “Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi”.

Sadarbojamies ar profesionāliem pētniekiem un vēsturniekiem, lai kvalitatīvu pētījumu rezultātā izceltu no aizmirstības dzīlēm zudušās Kokneses ainavu vērtības, stāstus par personībām un kultūrvēsturisko mantojumu, uz kā pamata veidot izzinošā kultūras un aktīvās atpūtas tūrisma piedāvājumus.

BIEDRĪBAS PASŪTĪTIE PĒTĪJUMI:

«Daugavas un Pērses krastu kultūrvēsturiskā izpēte Koknesē 20. gs. pirmajā pusē» (SARMĪTE RODE)

«Kokneses muižas pils vēsturiski mākslinieciskā izpēte» (GUNA ŠEVKINA)