EKSKURSIJU PROGRAMMAS SKOLĒNU GRUPĀM

Biedrība “Pērses krasts sadarbībā ar brīvdienu piestātni “Pērsejas” piedāvā ekskursiju programmu skolēnu grupām – izzinošu un aizraujošu piedzīvojumu Kokneses parkā ar meklēšanu un atrašanu, savu spēku pārbaudīšanu un uzvaras garšu!

Šis materiāls sagatavots biedrības “Pērses krasts” īstenotā projekta “SOLIS AUGŠUP!” ietvaros ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Projekta “SOLIS AUGŠUP!” mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti attīstot saimniecisko darbību, lai popularizētu Kokneses unikālo kultūras mantojumu kā platformu pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai un iedzīvotāju līdzdalībai.

Leave a Comment