AICINĀM STĀSTĪT DZIMTAS STĀSTUS

Biedrība “Pērses krasts” šogad uzsākusi īstenot projektu “Esi aktīvs – piedalies”, kurā viena no aktivitātēm ir biedrības apkopoto novadpētniecības un kultūrvēsturisko materiālu digitalizācija, vietējo novadpētniecības ekspozīciju, krātuvju un muzeju krājuma pieejamības nodrošināšana. Tāpat ikviens aicināts dalīties ar saviem dzimtas stāstiem.

Veidosim savu lokālo kultūrvēstures datu krātuvi platformā www.misijakoknese.lv, izmantojot Historia.lv brīvpieejas sistēmu. Šo darbu veicam sadarbībā ar Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuvi un novadpētniecības platformu Historia.lv un tās vadītāju Valteru Grīviņu.

Aicinām ikvienu dalīties ar savas dzimtas stāstiem, atmiņu pierakstiem, ģimenes arhīva fotomateriālu par vēsturiskām vietām, sadzīvi, notikumiem Koknesē un tuvākajā apkārtnē, nosūtot informāciju uz misijakoknese@gmail.com. Visi stāsti un materiāli būs pieejami kultūrvēstures un tūrisma platformā misijakoknese.lv, kā arī interesantākos stāstus publicēsim biedrības sociālajos tīklos.

Mēs vēlamies popularizēt novadpētniecību, veicināt vietējās kopienas lokālpatriotismu un savstarpēju sadarbību, paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai. Vēlamies uzsākt mērķtiecīgu Kokneses unikālā kultūras mantojuma digitalizāciju, attīstīt un uzturēt tīmekļa vietni misijakoknese.lv, kur kultūrvēsturiskā mantojuma atspoguļojums (digitāla datu krātuve) mijiedarbojas ar sociālā tūrisma piedāvājumiem.

Projektu Nr. 2022.LV/NVOF/MIC/067/23 “Esi aktīvs – piedalies” finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Vairāk informācijas: biedrības “Pērses krasts” vadītāja Ita Lejiņa, misijakoknese@gmail.com, tālr. +371 29119882,; Historia.lv redaktors Valters Grīviņš, redakcija@historia.lv, tālr. +37129151826.

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *