VAI KOKNESEI NEPIECIEŠAMS SAVS VĒSTURES MUZEJS?

Latvijā ir daudz vietu, kas bagātas ar vēstures liecībām, taču Koknese to vidū izceļas īpaši. Dabas parks, ar viduslaiku pilsdrupām un divu upju ainavu, ir nozīmīgs kultūrvēsturisks centrs.  Tieši unikālā atrašanās vieta, bagātīgais kultūras mantojums un zudušās pasaules noslēpums kļuva par pamatu biedrības “Pērses krasts” reģistrācijai 2017. gadā, lai rūpētos par unikālā kultūras mantojuma saglabāšanu un aktivizētu iedzīvotāju līdzdalību.

Vai Koknesei nepieciešams savs vēstures muzejs? Šo jautājumu izdevām diviem ar vēstures izpēti saistītiem cilvēkiem, ar kuriem esam  sadarbojušies vairākos projektos. Valters Grīviņš ir vēsturnieks, Latvijas vēstures un novadpētniecības platformas Historia.lv redaktors. Valters sarunā atklāja interesantu faktu – Kokneses parka un priekšpils teritorijā  saglabājusies 17.gadsimta Kokneses senpilsēta, ko iespējams pētīt un atsegt, ja vien tāda iespēja rastos.

Savukārt Ints Lukss ir vietējās vēstures un novadpētniecības entuziasts, kurš darbojas ģeotelpiskās informācijas un tālizpētes tehnoloģiju uzņēmumā SIA “Mikrokods” un kopā ar Oto Luksu biedrības “Pērses krasts” īstenotajos projektos izveidojis vairākus, Kokneses vēsturē balstītos virtuālās realitātes 3D modeļus:

1) 3D makets “Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30. gadi”

 2) Kokneses muižas Jaunās pils 3D virtuālā rekonstrukcija

Papildus aktuālajam jautājumam par Kokneses novadpētniecības krātuves vai muzeja izveidi sarunā ar Intu Luksu uzdevām jautājumu, kā digitāli iespējams atveidot vēsturi un kā to praktiski dara SIA “Mikrokods”.

Kas Koknesei pietrūkst novadpētniecības jomā?


Video: Ingus Pugačovs Media
Intervē: Ilze Mājeniece

Video veidots biedrības īstenotā projekta “Misija KOKNESE”, Nr.2023.LV/NVOF/MIC/057 ietvaros, finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Par materiāla saturu atbild biedrība “Pērses krasts”.

Seko mūsu jaunumiem: Facebook BiedribaPersesKrasts, Instagram misija_koknese

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne, biedrības “Pērses krasts” komunikācijas koordinatore

misijakoknese@gmail.com

Leave a Comment