UZSĀKAM JAUNU PROJEKTU “MISIJA KOKNESE”

Biedrība “Pērses krasts” uzsāk jaunu projektu “Misija KOKNESE”!

No aprīļa līdz oktobrim plānotās aktivitātes:

  • Novadpētniecības semināri – lokālā kultūras mantojuma apzināšana, izpēte un fotofiksācija
  • Informatīvā izdevuma “Misija KOKNESE” izdošana pavasarī un rudenī
  • Akcija sabiedrības iesaistei kultūrvēsturisko liecību saglabāšanā un tālāknodošanā Sama modināšanas svētkos

Sekojiet informācijai par pasākumiem biedrības sociālajos tīklos un mājaslapā https://misijakoknese.lv!

Projekta “Misija KOKNESE” mērķis ir nodrošināt biedrības pamatdarbību un ilgtspējīgu attīstību, popularizējot novadpētniecību kā platformu pilsoniskai līdzdalībai, veicinot vietējās kopienas lokālpatriotismu un savstarpēju sadarbību, paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Koknesei.

Projektu  “Misija KOKNESE”, Nr.2023.LV/NVOF/MIC/057 finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Raksts sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība “Pērses krasts”.

Māra Bitāne

Biedrības komunikācijas koordinatore

misijakoknese@gmail.com 

Leave a Comment