PAR PROJEKTU “SOLIS AUGŠUP!”

Biedrībai “Pērses krasts” vasara ir sākusies darbīgi, jo ir apstiprināts projekts “SOLIS AUGŠUP!”, kas februārī tika iesniegts Aktīvo iedzīvotāju fondā.

Viena no projekta aktivitātēm ir Kokneses dzelzceļa stacijas vēsturiskās ēkas maketa izgatavošana, ko veiks uzņēmums SIA “Collezione”. Makets būs mērogā 1:25 (ēkas izskats atbilstoši 20.gs. 30tiem gadiem) un tas tiks veidots kā daļa no nākotnē iecerētā miniatūru dārza ekspozīcijas Koknesē.  

Aicinām iesaistīties arī sabiedrību un iesūtīt biedrībai Kokneses stacijas ēkas dažādu periodu fotogrāfijas un citu vēsturisko informāciju par stacijas ēku un notikumiem, kas ar to saistīti. Šos materiālus publicēsim gan digitālajos medijos, gan izmantosim maketa atklāšanas pasākuma organizēšanā.  Informāciju par Kokneses dzelzceļa stacijas ēku lūdzam sūtīt projekta aktivitāšu koordinatorei Elīnai Māliņai, malina.elina@gmail.com, mob.26123944.

Projekta “SOLIS AUGŠUP!” aktivitātes īstenosim no š.g. jūnija līdz 2022.gada maija beigām.  Strādāsim pie jauna tūrisma piedāvājuma izveides  –  izzinoša piedzīvojumu maršruta ar iespēju atraktīvā veidā un ar līdzdarbošanos apmeklēt Koknesē esošos kultūras un dabas objektus, sākot ar 2022.gada tūrisma sezonu.

Visa projekta īstenošanas gaitā biedrībai tiks piesaistīts konsultants kā atbalsts biedrības vadītājam finanšu plānošanas, cilvēkresursu vadības un mūsdienīgu vadības metožu ieviešanas jautājumos.  Lai biedrība spētu veiksmīgi un lietderīgi funkcionēt un tās darbība veicinātu vietējās kopienas attīstību, izstrādāsim jaunu biedrības darbības plānu un stratēģiju  nākamajiem trīs gadiem.

Lai uzturētu “dzīvu” biedrības mājas lapu un regulāri informētu sabiedrību par savu darbību, uzrunātu iedzīvotājus iesaistīties, veiktu aktīvu izstrādāto pakalpojumu virzīšanu tirgū, nepieciešams personāls ar digitālā mārketinga prasmēm un uz datu analīzi balstīts digitālā mārketinga plāns. Ar profesionāla konsultanta – praktiķa palīdzību tiks apmācīti visi projekta realizācijā iesaistītie darbinieki un interesenti no biedru vidus, projekta nobeigumā izveidosim digitālā mārketinga plānu, lai ar tā palīdzību sekmīgi komunicētu ar sabiedrību un veidotu biedrības vizuālo un saturisko tēlu.

Projekta “SOLIS AUGŠUP!” mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti attīstot saimniecisko darbību, lai popularizētu Kokneses unikālo kultūras mantojumu kā platformu pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai un iedzīvotāju līdzdalībai.

Projekta finansējumu 19 994,37 EUR apmērā nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Uzzini aizraujošus stāstus un vēstures faktus par Koknesi, seko maketa tapšanas aizkulisēm un videostāstiem mūsu jaunizveidotajā Instragram kontā @biedribaperseskrasts/ un Facebook lapā @BiedribaPersesKrasts/.

Māra Bitāne

Projekta komunikācijas speciāliste

Leave a Comment