KOKNESES DZIMTU STĀSTU RADOŠAIS VAKARS

Biedrība “Pērses krasts” ir uzsākusi īstenot projektu “Mana adrese: KOKNESE” ar mērķi  stiprināt ģimenes vērtības un paaudžu sadarbību uz lokālo novadpētniecību balstītās aktivitātēs, kas saistītas ar kultūras mantojuma apzināšanu un tālāknodošanu.

Aicinām ģimenes visās paaudzēs uz PROJEKTA ATKLĀŠANAS PASĀKUMU – Kokneses dzimtu stāstu radošo vakaru, kas notiks 17. jūnijā, piektdien, no plkst. 17.00 – 20:00, Radošajā mājā, Melioratoru iela 1a, Koknesē sadarbībā ar biedrību “Baltaine”!

Programmā:

17:00 – 17:30 Satikšanās, iepazīšanās, informācija par projektu

17:30 – 18:30 Kokneses dzimtu stāsti un tikšanās ar vietējās vēstures pētnieku. Sarunas un dalīšanās ar savas ģimenes tradīcijām 

18:30 – 19:00 Cienasts

19:00 – 20:00   Darbnīcas tradicionālo prasmju apgūšanai – gatavosim saulītes, dzijas putniņus, ģimenes saules kokus, apgleznosim akmentiņus un iepazīsim vilnas pārvērtības.

Radošās mājas pagalmā būs dažādas spēles un rotaļas: ķekatas un augstpapēžu kurpes, varēs ķert zivis,  slēpot, šūpoties un izmēģināt lielo puzli “Saliec Daugavu”

Reģistrācija pasākumam līdz 16.jūnijam: https://ieej.lv/Zseeu

Aicinām sekot aktuālajai informācijai par pasākumiem biedrības FB lapā @BiedribaPersesKrasts/, Instagram  @biedribaperseskrasts/ un https://misijakoknese.lv/.

Vairāk informācijas: misijakoknese@gmail.com, mob. 29119882.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmas “Ģimenei draudzīga pašvaldība” ietvaros. Projektu “Mana adrese: KOKNESE” (Nr. 2022.LV/ĢDP/145) īsteno un par materiāla saturu atbild biedrība “Pērses krasts”.

Informāciju sagatavoja:

Māra Bitāne

Biedrība “Pērses krasts”

misijakoknese@gmail.com

Leave a Comment