BIEDRĪBA ATTĪSTA SAIMNIECISKO DARBĪBU

Lai palielinātu ar projektiem nesaistīto ieņēmumu īpatsvaru, biedrība “Pērses krasts” uzsākusi aktivitāšu ciklu saimnieciskās darbības paplašināšanai un pilnveidošanai. 2021. gada vasarā biedrība izstrādājusi un pilotējusi pirmos pakalpojumus  – ekskursijas un komandas saliedēšanas programmu Koknesē.  

Līdz šim organizācija pastāvējusi uz brīvprātības principiem, pateicoties dibinātāju aktivitātei un sabiedrības interesei, un finanšu resursi galvenokārt nodrošināti ar projektu līdzekļiem un dibinātāju vai uzņēmēju ziedojumiem, tomēr ilgtspējīgai organizācijas attīstībai izšķiroši svarīga ir stabila ienākumu plūsma, kas nav atkarīga tikai no projektu finansējuma. 

Lai piesaistītu papildu finanšu līdzekļus organizācijas darbības nodrošināšanai, šī gada vasaras sezonā biedrība sadarbībā ar pašvaldību, tūrisma jomas uzņēmējiem, radošo industriju un citu NVO pārstāvjiem izstrādāja un vairākiem darba kolektīviem un četrām Rīgas Tehniskās universitātes ārzemju studentu grupām noorganizēja ekskursijas un komandas saliedēšanas programmu “Misija Koknese”, kas vērsta uz kultūrvēstures izziņu un aktīvu līdzdarbošanos. Savukārt rudens periodā tiek pilotēta ekskursiju programma skolēniem “Rudens 2021”. Šis piedāvājums balstīts uz biedrības līdz šim apkopoto un vizualizēto informāciju par kultūrvēsturiskiem objektiem un dabas ainavu Koknesē pirms Pļaviņu HES (vēsturiskās situācijas 3D video: Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30-tie gadi. – YouTube). Izmantojot orientēšanās spēles lietotni, jauniešiem ir iespēja piedzīvot un izzināt zudušo pasauli ar meklēšanu un atrašanu, savu spēku pārbaudīšanu un uzvaras garšu. 

“Mūsuprāt, tūrisms 21. gadsimtā ir ne tikai ekonomikas nozare un industriāla atpūta, bet arī sociāli kulturāla aktivitāte, tāpēc saimnieciskās darbības attīstīšanai izlēmām izstrādāt un piedāvāt tieši izglītojošu tūrisma pakalpojumu. Jauno pakalpojuma pārdošana ļāva ne tikai saņemt pirmos nozīmīgos ienākumus, bet arī gūt vērtīgu pieredzi turpmākai piedāvājuma pilnveidošanai. Ziemas periodā plānojam veikt pakalpojuma finanšu un kvalitātes analīzi, uztaustīt vājās vietas un atklāt jaunas iespējas, lai nākamajā sezonā pakalpojums būtu vēl interesantāks dažādām mērķa grupām,” norāda biedrības vadītāja Ita Lejiņa. 

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti attīstot saimniecisko darbību, lai popularizētu Kokneses unikālo kultūras mantojumu kā platformu pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai un iedzīvotāju līdzdalībai.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem biedrības FB lapā @BiedribaPersesKrasts/ un Instagram  @biedribaperseskrasts/.

Projektu finansiāli  atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. 

Leave a Comment

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *