FOTOKONKURSA REZULTĀTI UN PROJEKTA NOSLĒGUMS

Septembra sākumā biedrība “Pērses krasts” izsludināja fotokonkursu  “Divu upju skatu punkti”  ar mērķi radīt kvalitatīvu foto materiālu saistībā ar nozīmīgām kultūrvēsturiskām un dabas ainavu vērtībām Koknesē. Piedāvājām fotokonkursa dalībniekiem uzņemt mūsdienu fotoattēlus četriem vēsturiskajās fotogrāfijās atainotiem Kokneses ainavas raksturīgiem elementiem – Kokneses pilsdrupas, Pērses ūdenskritums, satiksme Daugavā un skats no augšas uz pilsdrupām un abu upju sateces vietu. Kopumā saņēmām 6 pieteikumus un 24 fotogrāfijas izvērtēšanai.

Visi iesūtītie foto tika publicēti biedrības Facebook lapā un nodoti sociālo tīklu lietotāju balsojumam ar mērķi noteikt vienu iedzīvotāju simpātiju balvas ieguvēju. Visvairāk balsu (93) saņēma Ritas Kāpiņas foto “Mūsdienu dzidrais Pērses ūdenskritums”. Rita balvā ieguva mākslinieces Sabīnes Līvas gleznotu miniatūru par tēmu “Divas upes”. No visiem 202 balsotājiem izlozējām vienu, kura arī tika pie šādas balvas. Sveicam Lidiju Lisenko!

Tālāk pie darba ķērās žūrija, lai lemtu par naudas balvu 30-100 eur apmērā piešķiršanu. Žūrija sastāvēja no pieciem pārstāvjiem – Kokneses apvienības pārvaldes Tūrisma un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Anita Šmite, mākslas vēsturniece Guna Ševkina, projektu vadītāja Māra Bitāne, Fotogrāfijas skolas “Fototelpa” vadītājs (www.fototelpa.lv) un Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju mākslas nodaļas vadītājs Mārtiņš Vanags, pasākumu un kāzu fotogrāfs Toms Ločmelis.

Rezultātus paziņojām biedrības projekta “Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD” noslēguma pasākumā  Zoom platformā 16.novembrī. Pirmo triju vietu ieguvēji ir Atis Minde par foto “Vakara noskaņā” (1.vieta, 100 euro), Anita Tepfere  par foto “No cita skatu punkta” (2.vieta, 70 euro) un Lorita Inita Priede par foto “No Bilstiņiem līdz Kokneses pilsdrupām” (3.vieta, 30 euro).

Uzrunājām arī Kokneses vietējos uzņēmumus, kuri  katrs izvēlējās savu favorītu no visiem iesūtītajiem foto un piešķīra veicināšanas balvas fotoattēla autoram. Veicināšanas balvu ieguvēji ir Egija Circene, Ieva Kalniņa, Atis Minde, Anita Tepfere, Lorita Inita Priede.

Noslēguma pasākumā biedrības vadītāja Ita Lejiņa prezentēja biedrības “Pērses krasts” šogad izveidoto tīmekļa vietni www.misijakoknese.lv, kura ir tapšanas stadijā. Laika gaitā visiem interesentiem būs publiski pieejama biedrības apkopotā vēsturiskā un mūsdienu kultūrvides informācija par Daugavas posmu pie Kokneses un Pērses upes. Šobrīd lapā iespējams doties virtuālā pastaigā pa Daugavas senleju pirms appludināšanas, uzzināt par biedrības līdz šim paveikto, apskatīt galerijas, 3D vizualizācijas un Kokneses 360o virtuālo tūri, kā arī atrast informāciju par Kokneses kultūrvēsturi. Nākotnē daļu vietnes satura veidos arī aktīvās atpūtas piedāvājumi, no kuriem būs iespējams sakombinēt sev vēlamo piedzīvojumu un atpūtu Koknesē un apkārtnē.

Izsakām pateicību visiem sadarbības partneriem par iesaisti projekta aktivitātēs – viesu namam “Divas upes”, paipalu fermai  “Rīta putni”, Kokneses Tūrisma informācijas centram, māksliniecei Sabīnei Līvai (sabineliva.com), SIA “Jinns”, fotogrāfijas skolas “Fototelpa” vadītājam Mārtiņam Vanagam, piestātnei “Pērsejas”, Armandam Ķezberim (datorudarbnica.lv). Īpaši liels paldies žūrijai par veltīto laiku un vērtēšanas darbu!

Pateicamies arī novadpētniecības materiālu publicēšanas platformas Historia.lv redaktoram Valteram Grīviņam par saistošo stāstījumu noslēguma pasākumā.  

Aicinām sekot līdzi biedrības jaunumiem FB lapā @BiedribaPersesKrasts/ un Instagram  @biedribaperseskrasts/, jo plānojam fotokonkursu rīkot arī nākamgad.

Projekts  “Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD” tiek ieviests Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros un tā mērķis ir nodrošināt biedrības pamatdarbību un ilgtspējīgu attīstību Covid 19 krīzes apstākļos, popularizējot Pērses gravas dabas un kultūras mantojumu, kā platformu pilsoniskai līdzdalībai, veicinot vietējās kopienas lokālpatriotismu un savstarpēju sadarbību, paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Publikācija sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem, īstenojot projektu “Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD”, kas tiek ieviests programmas “NVO fonds” ietvaros.

Foto: 1.vietas ieguvējs Atis Minde ar foto “Vakara noskaņā”

Ita Lejiņa

Projekta un biedrības “Pērses krasts” vadītāja

Leave a Comment